Category Archives: Cây cảnh khác

cây cảnh Nam định – Tư Tùng bán Tùng la hán, sanh Nam điền, các loại cây cảnh khác ở làng cây Nam định. Đa dạng về kích thước, dáng thế và giá cây